Propozície

Kategórie:

Muži:
Muži M1   15-19 rokov
Muži M2   20-29 rokov
Muži M3   30-39 rokov
Muži M4   40-49 rokov
Muži M5   50-59 rokov
Muži M6   nad 60 rokov

Ženy:
Ženy Z1   15-35 rokov
Ženy Z2   nad 36 rokov

Bodovací systém:

Do súťaže o celkového Kráľa a Kráľovnu Karpát 2017 boduje 100 pretekárov v absolutnom poradí na každom preteku.

1. 120 bodov
2. 115 bodov
3. 110 bodov
4. 105 bodov
5. 100 bodov
6.   95 bodov
7.   94 bodov
8.   93 bodov
9.   92 bodov
10. 91 bodov
-v ďaľsom poradí sa odpočitava 1 bod. Čiže 100 pretekár získa 1 bod.

Vo vekových kategóriách na každom preteku boduje najlepších 15 pretekárov v jednotlivých kategóriách.

1. 25 bodov
2. 23 bodov
3. 20 bodov
4. 15 dodov
5. 12 bodov
6. 10 bodov
7.  9 bodov
8. 8 bodov
9. 7 bodov
10. 6 bodov
11. 5 bodov
12. 4 body
13. 3 body
14. 2 body
15. 1 bod

Do celkového poradia sa z 6 pretekov započítava 5 najlepších výsledkov.

Ceny:

Víťaz a víťazka celkového seriálu GHOST KARPATSKÁ MTB TOUR získava titul KRÁĽ a KRÁĽOVNA KARPÁT 2017.

Pre najlepších pretekárov v seriáli GHOST KARPATY MTB TOUR 2017 bude rozdelených 50 000,-Kč.

30 000,-Kč bude rodelených v rámci finančných odmien pre prvých 5 mužov a 3 ženy v celkovom poradí seriálu.

1. miesto muži 10 000,-Kč
2. miesto muži   5 000,-Kč
3. miesto muži   3 000,-Kč
4. miesto muži   2 000,-Kč
5. miesto muži   1 000,-Kč

1. miesto ženy   5 000,-Kč
2. miesto ženy   2 500,-Kč
3. miesto ženy   1 500,-Kč

20 000,-Kč vo vecných cenách bude rozdelených medzi 1,2,3 miesto v jednotlivých vekových kategóriách.
Muži: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Ženy: Ženy1, Ženy2

Okrem toho si najlepší pretekári odnesú originálne trofeje.

Informácie:

Informácie o jednotlivých pretekoch získate na ich oficiálných stránkach. Odkaz na web stránky nájdete v rubrike Kalendár pretekov.